Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

IZRAĐIVAČ HEMIJSKIH PROIZVODA - dualno
                                                                                                                                                                        IZRAĐIVAČ HEMIJSKIH PROIZVODA - dualno
U saradnji sa kompanijom Eliksir Prahovo.
Skladišti i priprema sirovine za dobijanje hemijskih proizvoda.
Prati tehnološki proces, rukuje mašinama, uređajima i opremom u hemijskoj proizvodnji.
Koristi laboratorijske posude, merne sudove i precizne vage.  Osposobljen je za praćenje proizvodnje po fazama procesa u pogonima za proizvodnju i izradu: sredstava za pranje, kozmetičkih proizvoda, polimera, boja, lakova, smola i pigmenata, sredstava za zaštitu bilja i farmaceutskih proizvoda.
Zaposlenje može naći u industriji i laboratorijama.
Moguća je dokvalifikacija za četvrti stepen.


III stepen  -  30 (25+5) učenika