Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

         Operater u prehrambenoj industriji je stručnjak za rad u preduzećima koja se bave proizvodnjom, preradom i distribucijom prehrambenih proizvoda kao što su jestivo ulje i biljne masti, konditorski proizvodi, bezalkoholna pića, proizvodi od voća i povrća.

U neposrednoj proizvodnji:
          • priprema osnovne i pomoćne sirovine koje se koriste u
            proizvodnji keksa,brašna, bezalkoholnih pića, ulja ...
          • rukuje mašinama u procesu proizvodnje,
          • radi na pakovanju sirovina i gotovih proizvoda.
Operater u prehrambenoj industriji
Operater u prehrambenoj industriji
          U toku školovanja u okviru stručnih predmeta izučava veliki broj tehnologija  (proizvodnja bezalkoholnih pića, kakao i bombonskih proizvoda, šećera, mlinarstvo). Za upis na ovaj obrazovni profil nije neophodno imati vise od 50 bodova iz osnovne škole.  Upisuje se 15 učenika u odeljenju sa još 15 pekara sa kojima zajedno pohađaju časove opšteobrazovnih, a zasebno časove stručnih predmeta.
 
Radna mesta:
          • pokretanje vlastitog biznisa,
          • fabrike keksa,
          • fabrike šećera,
          • fabrike bombona,
          • mlinovi,
          • fabrike prerade voća i povrća,
          • rad u trgovinama prehrambenih proizvoda,
          • pokretanje sopstvenog biznisa. 
 
     Nastavak školovanja:

          • mogućnost prekvalifikacije i dokvalifikacije na IV stepen,
          • nastavak školovanja na odgovarajućim visokim školama,
            i strukovnim studijama.