Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

Stručno usavršavanje

                Druge nedelje februara u organizaciji Ministarstva prosvete, Sektora za modernizaciju srednjeg stručnog obrazovanja održana je obuka za nastavnike škole: „Realizacija nastavnih programa orijentisanih na ishode.“ Obuku je pohađalo 25 nastavnika škole koji su ojačali svoje kompetencije u sferi novih nastavnih planova i programa. Pored izvanrednog sadržaja seminara, radna atmosfera, dobro raspoloženje i domaća kuhinja učinili su ovaj seminar još produktivnijim.
SEMINAR      REALIZACIJA NASTAVNIH PROGRAMA
ORIJENTISANIH NA ISHODE
SEMINAR      “PLANIRANJE I REALIZACIJA, DODATNE OBRAZOVNE PODRŠKE
DECI / UČENICIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU U ŠKOLI“
               Za vikend 22. i 23. februara prošli smo još jednu obuku, i to u organizaciji Pedagoškog društva Srbije. Ovoga puta radna grupa brojala je čak 32 zaposlena. Nastavnici, vaspitači i stručni saradnici predano su pratili i aktivno učestvovali u seminaru, koji su sami odredili za prioritet u Razvojnom planiranju osetivši potrebu da se osnaže i budu sigurnniji u radu sa učenicima koji iziskuju drugačiji pristup