Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

    Zanimanje poljoprivrednog tehničara je širokog usmerenja u oblasti poljoprivrede. U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici ovog smera u Bukovu, obrazuju se i praktično pripremaju za obavljanje mnogobrojnih delatnosti u poljoprivrednoj proizvodnji:

     - ratarstvu,
     - povrtarstvu,
     - stočarstvu,
     - vinogradarstvu,
     - primeni poljoprivredne tehnologije,
     - cvećarstvu,
     - zaštiti bilja,
     - radu sa poljoprivrednom mehanizacijom i sl.
   Poljoprivredni tehničar mora da raspolaže solidnim stručnim teoretskim znanjem i praktičnim iskustvom kako bi sa uspehom obavljao poslove iz svog delokruga rada, koji je širokog spektra delatnosti u zavisnosti od radne organizacije i samog radnog mesta. Iz tih razloga, u toku školovanja se izučava veliki broj opštih i stručnih predmeta i obavlja se praktična nastava na školskoj ekonomiji.
Poljoprivredni tehničar
Poljoprivredni tehničar
   Budući poljoprivredni tehničari se školuju u oglednom odeljenju. To znači da u njemu ima 20 učenika, pa je omogućena individualna nastava, kao i veća posvećenost profesora svakom učeniku. Akcenat je stavljen na uže stručne predmete i što veću osposobljenost učenika za praktičan rad.

     Svake školske godine, učenici imaju pravu da izaberu neki od sledećih izbornih predmeta:
     - gljivarstvo,
     - pčelarstvo,
     - lekovito bilje,
     - proizvodnja duvana,
     - gajenje puževa,
     - cvećarstvo,
     - ribarstvo.
Nakon završetka srednje škole, učenici imaju mogućnost zaposlenja, kao i veliku prohodnost za dalje školovanje. Poljoprivredni tehničari mogu raditi u:
     - poljoprivrednim apotekama,
     - poljoprivrednim kombinatima,
     - poljoprivrednim institutima i zavodima,
     - osiguravajućim društvima i kompanijama.

Za one koji ne bi da se dalje školuju takođe postoje mogućnosti daljeg napredovanja u vidu osnivanja samostalnih i vlasničkih preduzeća kao i mogućnost zaposlenja u nekom od već postojećih.