Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/546-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/545-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94, 840-1539666-76
Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/542-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/548-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/548-755
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

Sekcije
Planirani godišnji fond časova za ostale aktivnosti
(dopunska, dodatna i sekcije)