Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

IMANJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE BUKOVO
IMANJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE BUKOVO
      Poljoprivredna škola „Rajko Bosnić“ u svom posedu ima oko 120 h ukupne površine gde je izgrađena škola sa svim pratećim građevinskim objektima, a koju čine:

     - oranice, bašte i lucerišta (80 h),
     - vinogradi (7 h),
     - voćnjaci (6,5 h),
     - veštačke livade (5,5 h),
     - pašnjaci (1,6 h),
     - šume (7,3 h),
     - trstici, bare i kanali (1,3 h),
     - ribnjak (1 h).

     Vinogradi, voćnjaci, bašte i ostale ratarske površine služe i koriste se za izvođenje praktične nastave učenika, a dobijeni proizvodi koriste se kao sirovina za dalju proizvodnju i za obezbeđenje hrane učenika smeštenih u internatu.

     Škola poseduje sistem za navodnjavanje kojim se može zalivati preko 35 hektara tako da se mogu ostvarivati dve žetve. Takođe, poseduje i odgovarajuću potrebnu opremu i mehanizaciju tj. traktore, prikolice, plugove, sejalice, kosačicu, rotacione sitnilice, tanjirače, sakupljače sena, presu za seno i slamu, berač kukuruza, agregate za navodnjavanje itd.