Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

Prvi rok: Novembar

Drugi rok: Februar ( U februaru je polaganje završnog i maturskog ispita)

Treći rok: April

Četvrti rok: Jun ( U junu je polaganje završnog i maturskog ispita)

Peti rok: Avgust ( U avgustu je polaganje završnog i maturskog ispita)

Prijavljivanje ispita je od 1 do 10 u mesecu.

Polaganje ispita je od 15 do 30/31 u mesecu.

Za sve informacije o vanrednim ispitima pozvati na br. tel. 019/548-755

Vanredni ispitni rokovi u toku školske godine