Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

ZA REDOVNU NASTAVU:

Iz Negotina ka Bukovu

07:15, 08:00, 08:50, 13:10, 14:00, 14:45, 17:00

Iz Bukova ka Negotinu
07:00, 07:45, 08:35, 12:50, 13:45, 14:35, 18:40


KOD SKRAĆENJA NASTAVE

Iz Negotina ka Bukovu
07:15, 08:00, 08:35, 11:35, 12:50

Iz Bukova ka Negotinu
07:00, 07:45, 08:20, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05
AUTOBUSKE TURE:
AUTOBUSKE TURE: