Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

ŠKOLSKA BIBLIOTEKA
ŠKOLSKA BIBLIOTEKA
           Naša biblioteka nalazi se na prvom spratu školske zgrade. Prostor je dobro i lepo uređen. Biblioteka ima dovoljno prostora za pojedinačni čitaonički rad,a opremljena je i sa 18 kompjutera koji su umreženi i imaju pristup internetu, tako da se može reći da škola ima biblioteku sa medijatekom. Knjige su smeštene u zastakljenim vitrinama raspoređene po UDK sistemu i slobodnom pristupu za korisnike. Biblioteka poseduje i drugu tehničku opremu,poput štampača,skenera,fotokopir aparata i projektora, što omogućava i realizaciju nastave u biblioteci. Knjižni fond biblioteke najvećim delom čini literatura iz književnosti, svetske i domaće (uglavnom lektira, ali i beletristika), zatim stručna literatura, udžbenici, a u manjoj meri i iz ostalih oblasti.
            Svake godine škola izdvaja sredstva za obnovu i dopunu knjižnog fonda u skladu sa potrebama i interesovanjima učenika i ostalih korisnika biblioteke. Takođe, jednim delom fond biblioteke se dopunjuje i poklonjenim knjigama od strane autora, izdavača, učenika,zaposlenih u školi i građana. Članovi biblioteke su učenici, nastavnici i ostali zaposleni u školi. U školskoj 2014/2015. god. učlanjeno ih je ukupno 355, od toga 309 su učenici. Učenici rado dolaze u biblioteku, što radi pozajmice nastavne i vannastavne literature, što radi izrade seminarskih i drugih radova u okviru nastave. U okviru biblioteke radi i bibliotečka sekcija koja ima niz aktivnosti tokom školske godine u skladu sa godišnjim planom rada sekcije. Radno vreme biblioteke je od 08 do 14 časova. Bibliotekar: Nadežda Đorđević
Reči lete, ono što je napisano ostaje.
                                                              Latinska izreka