Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

        Ako volite životinje, želite da se brinete o njima i da ih lečite, da se bavite dobro plaćenim zanimanjem i bili ste u situaciji da je vaš ljubimac patio, a Vi ste bili nemoćni da mu pomognete, onda je veterinarski tehničar pravo zanimanje za vas.
Smer veterinarskog tehničara idealan je izbor za svakog ko voli životinje. Ovo zanimanje podrazumeva druženje sa životinjama, njihovu zaštitu i lečenje.

Poželjne osobine za ovaj smer su:
     - dobra fizička kondicija,
     - ručna spretnost i brzina,
     - dobar vid, sluh i oset dodira.
Poslove veterinarskog tehničara ne može obavljati osoba koja se boji životinja ili koja ne može gledati krv i rane, kao ni osoba koja je gadljiva.
     Bliska zanimanja ovom zanimanju su:
     - poljoprivredni tehničar,
     - sanitarni tehničar,
     - i medicinsko-laboratorijski tehničar.
Za ovaj smer postoji velika mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja u:
     - veterinarskim stanicama,
     - veterinarskim institutima,
     - poljoprivrednim školama,
     - na farmama,
     - samostalnim apotekama,
     - specijalizovanim prodavnicama namenjenim kućnim ljubimcima itd.
Veterinarski tehničar
Veterinarski tehničar
    Uspešno bavljenje ovim pozivom podrazumeva dobro poznavanje životinja. Škola u Bukovu nudi svojim učenicima najbolji stručni kadar i savremeno opremljene kabinete za anatomiju. Za potrebe praktične nastave škola raspolaže veterinarskom ambulantom, farmama za uzgoj krupne stoke, živinarnicima i sl.
     Opis poslova budućeg veterinarskog tehničara:
     - pomaže veterinaru u lečenju i negi životinja,
     - sprečava širenje zaraznih bolesti,
     - daje lekove, čisti i povija rane,
     - pomaže kod veštačkog osemenjivanja,
       porođaja i kastriranja životinja,
     - upućuje uzgajivače kako da čuvaju
       i brinu o zdravlju životinja.