Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

VINOGRADAR-VINAR dualno


U saradnji sa Vinarijom Matalj i manastirom Bukovo.Stručnjak koji se bavi:proizvodnjom loznog sadnog materijala,zasnivanjem vinogradagajenjem vinove loze ( vinogradarska proizvodnja)proizvodnjom vina i vinskih destilata ( vinarska proizvodnja)plasmanom i marketingom vina i grožđa.IV stepen, 30 (20+10) učenika
VINOGRADAR-VINAR