Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/546-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/545-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94, 840-1539666-76
Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/542-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/548-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/548-755
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

JAVNE NABAVKE
VRATA U DOMU POZIV 2016 ZA PORTAL - oktobar 2016
 
VRATA U DOMU 2016 KONKURSNA DOKUMENTACIJA - oktobar 2016
KROV - ODLUKA 27.05.2016
 
 
KROV KONKURSNA DOKUMENTACIJA - APRIL 2016
 
KROV POZIV - APRIL 2016
 
JAVNE NABAVKE

MOKRI ČVOR ZA ŠKOLU POZIV ZA PORTAL
 
 
SANACIJA ZIDOVA I PODOVA U HODNIKU DOMA UČENIKA
SANACIJA ZIDOVA I PODOVA POZIV ZA PORTAL
NABAVKA I RADOVI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU MOKRIH ČVOROVA U ŠKOLI