Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

JAVNE NABAVKE
VRATA U DOMU POZIV 2016 ZA PORTAL - oktobar 2016
VRATA U DOMU 2016 KONKURSNA DOKUMENTACIJA - oktobar 2016
KROV - ODLUKA 27.05.2016
KROV KONKURSNA DOKUMENTACIJA - APRIL 2016
KROV POZIV - APRIL 2016
JAVNE NABAVKE
MOKRI ČVOR ZA ŠKOLU POZIV ZA PORTAL
SANACIJA ZIDOVA I PODOVA U HODNIKU DOMA UČENIKA
SANACIJA ZIDOVA I PODOVA POZIV ZA PORTAL
NABAVKA I RADOVI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU MOKRIH ČVOROVA U ŠKOLI
PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA 2019
MODEL PLANA NABAVKI
UPUTSTVO ZA FORMIRANJE PONUDE - ITALIJA 2019.
Nabavka goriva za grejanje (ulje za loženje - mazut)
EKSKURZIJA - SRBIJA 2019 - KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Mazut 2020 konkursna dokumentacija
Mazut 2020 ugovor
Poziv mazut 2020
Obeveštenje o dodeli ugovora mazut 24.06.2020.
Nafta 2020 konkursna dokumentacija
Nafta odluka o dodeli 2020
Nafta poziv za portal 2020
Obaveštenje ugovor nafta 24.06.2020.
Ugovor nafta 2020
Struja 2020 konkursna dokumentacija
Struja 2020 poziv 25.06.2020.
Javne nabavke 2022