Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

Istorijat škole
        Davne 1891. godine, ukazom kralja Aleksandra I od 31. maja 1890. godine, osnovana je Škola za vinodelje i voćarstvo u Bukovo. Vinodeljsko-ratarska škola je osnovana na zakupljenom zemljištu od manastira Bukovo. Predlog za osnivanje škole dali su krajinski vinogradari. Bukovo nije slučajno odabrano kao lokacija za školu jer je to bio centar krajinskog vinogorja. Uspesi su bili evidentni, skoro začuđujući. Poljoprivredna odnosno Vinodeljsko-ratarska škola na Bukovu se odmah pročula po voćarstvu, ratarstvu, povrtarstvu, stočarstvu i iznad svega vinogradarstvu. Škola je do 1927. godine radila kao niža poljoprivredna škola, a 1928. godine prerasta u srednju poljoprivrednu školu. Ova škola je u samom početku svoga rada stekla ugled veoma renomirane vaspitno-obrazovne ustanove koji uživa i nakon 120 godina postojanja.

         Naročito i nadaleko čuvena škola u Bukovu bila je i ostala zahvaljujući vinariji koja je njen esencijalni deo, i vinima među kojima se ističe tamjanika. Škola je u svom dugom radu imala uspone i padove i pratile su je nedaće u zemlji, kako ekonomske tako i političke, iz kojih je uvek uspevala i uspeva da izađe bogatija i uspešnija, snažnija i poznatija. Kolektiv škole i njeni učenici se svakodnevno trude da svojim radom, učenjem i postignutim rezultatima učine školu još boljom.