Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

    Poljoprivredna škola upisuje i odeljenje - tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju. 
Budući tehničar je osposobljen za:
Pripremu sirovina, praćenje i kontrolu po fazama procesa izrade poluproizvoda i gotovih proizvoda, skladištenje i čuvanje sirovina i gotovih proizvoda u farmaceutskoj industriji.
Zaposlenje:

   Tehničari industrijske faramaceutske tehnologije se zapošljavaju u pogonima za industrijsku proizvodnju lekova, masti, tableta, praškova, vakcina, vitamina, dezinfekcionih sredstava i kozmetičkih preparata, laboratorijama na sprovođenju različitih fizičko hemiskih analiza, i u biljnim i humanim apotekama. Praćenje i kontrolu po fazama procesa izrade poluproizvoda i gotovih proizvoda,karakterističan je rad u sterilnim prostorijama, bučnim industrijskim postrojenjima, služenje različitim aparaturama i instrumetarijumom. Dok rade nose zaštitnu odeću, često i zaštitne maske. Skladištenje i čuvanje sirovina i gotovih proizvoda u farmaceutskoj industriji.
Poželjne osobine:

   Neophodna da osoba koja se bavi ovim zanimanjem bude izdržljiva, normalnog vida, sluha, ukusa i mirisa, spretnosti i koordinacije pokreta. Zbog prirode posla važne su i psihička stabilnost, obazrivost, strljivost, samostalnost, odgovornost i pedantnost u radu. Važne su i dobre komunikativne sposobnosti i snalažljivost u timskom radu.
Nastavak školovanja:

Na svim fakultetima i višim školama
Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju
Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju