>
Direktor:
mail: bukovo@mts.rs
tel/faks:019/ 35-42-055

Sekretar:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755

Psiholog:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-48-755
Računovodstvo:
mail: bukovo@mts.rs
019/ 35-46-919

Dom učenika:
mail: vaspitaci@bukovo.edu.rs
019/35-45-971

PIB - 100773701
Matični broj - 07129181
Šifra delatnosti - 080220
Žiro računi : 840-1539660-94
                    840-1539666-76
Poljoprivredna škola sa domom učenika "Rajko Bosnić"
                 Bukovski put b. b. 19300 Negotin

UPIS ŠKOLSKE 2023/2024.G.
                                                                                                                                                                            
IZRAĐIVAČ HEMIJSKIH PROIZVODA - dualno
U saradnji sa kompanijom Eliksir Prahovo.
Skladišti i priprema sirovine za dobijanje hemijskih proizvoda.
Prati tehnološki proces, rukuje mašinama, uređajima i opremom u hemijskoj proizvodnji. 
Koristi laboratorijske posude, merne sudove i precizne vage.  Osposobljen je za praćenje proizvodnje po fazama procesa u pogonima za proizvodnju i izradu: sredstava za pranje, kozmetičkih proizvoda, polimera, boja, lakova, smola i pigmenata, sredstava za zaštitu bilja i farmaceutskih proizvoda.
Zaposlenje može naći u industriji i laboratorijama.
Moguća je dokvalifikacija za četvrti stepen. 


III stepen  -  30 (25+5) učenika
 

 
t
Back
Next
poslednje ažuriranje: 28.09.2023.
 
ILUSTROVANA POLITIKA o našoj školi
Flajer upisa
 
КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ДОМ 2023/2024.Г.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС
-за прву расподелу - од 03. до 14. јула 2023.г.  од 8 до 15ч
-за преостала слободна места - од 24. до 28. августа 2023.г. од 8 до 15ч
-за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели - од 24. до 28.августа 2023.г. од 8 до 15ч
Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима, који се не пријаве у периоду од 03. до 14.јула, неће се накнадно примати пријаве.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидати прилажу следећа документа (оригинална или оверене фотокопије):
-пријаву на конкурс;
-сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у први разред)
-сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе ( за ученике који су уписани у II, III и IV разред средње школе)
-уверење о приходима по члану породице од 01.01.  - 31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ односно старатељ има пребивалиште ( да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса);
-диплому и др.награде са учешћа на такмичењима, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду;
-потврду о владању у установи - Дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно - дисциплинске мере (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).
Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.
Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење у складу са прописима који регулишу област здравствене заштите и здравственог осигурања, о општем здравственом стању, са назнаком да је ученик психо-физички способан за самостални боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из матичне књиге рођених.
Напомена : По Конкурсу, обавезна је пријава свих који имају право на Дом у првој расподели, без обзира да ли су завршили феријалну праксу.

European Day of languages 2023
„Make the impossible possible - learn European languages“
Pod sloganom „Make the impossible possible - learn European languages“, u ponedeljak i utorak, u organizaciji nastavnika engleskog jezika i računarstva i informatike, obeležen je Evropski dan jezika. Učenici naše škole su, u školskoj biblioteci, imali priliku da se upoznaju sa jezicima i kulturama različitih evropskih zemalja, kroz različite video i tekstualne materijale.
Aktivnim učestvovanjem u rešavanju kvizova: ,,Da li ste jezički detektiv?”, ,,Koji je ovo jezik?”, ,,Gde se nalazim?", koje je povodom Evropskog dana jezika pripremio Evropski centar za moderne jezike Saveta Evrope, đaci su mogli da provere svoje znanje. Posebnu pažnju učenika privukla je brošura „The funniest one and only multilingual joke book“, što se i moglo očekivati, jer humor podstiče komunikaciju i povezuje ljude.
Povodom Evropskog dana jezika, učenicima je prikazan video materijal koji razmatra pitanje učenja jezika primenom različitih aplikacija i drugih alata za učenje na daljinu. Da li su samo ljudi sposobni da nauče različite jezike i budu poliglote? Ne. Video materijal koji prikazuje robota koji govori i prevodi različite jezike pa čak i smišlja šale, privukao je veliku pažnju učenika.
Učenici su na kraju časa preuzeli brošuru sa savetima za uspešno učenje jezika, a nastavnik engleskog jezika Snežana Rakić je dvadesetak knjiga na engleskom jeziku ostavila u biblioteci škole kako bi iste bile dostupne svim učenicima.


Dragi učenici,
u susret novoj školskoj godini, obaveštavamo vas da
autobus za prvi i drugi razred kreće iz Negotina u 8h, dok
je za treći i četvrti razred polazak u 8:35h.
Kolektiv škole želi vam uspešnu novu školsku godinu.
Dobro nam došli!